Silica Gel ซองดูดความชื้น

Silica Gel เป็นสารดูดความชื้น

ซิลิกาเจล (Silica Gel) หรือที่นิยมในท้องตลาดเรียกว่า สารกันชื้น ผลิตจาก ซิลิคอนไดออกไซด์บริสุทธิ์( Sio2 ) ในรูปแบบเม็ดกลมใส สามารถดูดความชื้นได้ 3 ใน 4 ส่วนต่อน้ำหนัก โดยที่ไม่เปลี่ยนรูปทรงทางฟิสิกส์ ไม่มีพิษ หรือกัดกร่อนแต่อย่างใดปกติจะบรรจุในซองพลาสติกขนาดเล็กสามารถสัมผัสกับอาหารได้เพื่อป้องกันความชื้นในอาหาร, ยา,อาหารเสริม, เครื่องหนัง และ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่ค่อนข้างไวต่อความชื้นโดยการดูดเอาโมเลกุลของน้ำไปกักเก็บในเม็ดกลมใส ซิลิกาเจล จะทำงานได้ดีในอุณหภูมิ 70- 90 องศาฟาเรนไฮต์ ( 25 องศาเซลเซียส ) ใน RH ที่ 60 % - 90% ซิลิกาเจลมีความมีความปลอดภัยสูง(มี่ความเสี่ยงน้อย) สำหรับการควบคุมเชื้อราและความชื้น ราคาต่อซองไม่แพง มีข้อจำกัดแค่เพียงต้องบรรจุในอาหาร หรือ ผลิตภัณฑ์ที่มีภาชนะปิดสนิท 

Silica Gel ใช้ในอะไรได้บ้าง

  • อาหารแห้ง
  • อาหารอบ
  • อาหารทอด
  • เครื่องหนัง
  • อุปกรณ์ที่ขึ้นสนิมง่าย
  • เครื่องอิเลคทรอนิค
  • เครื่องมือแพทย์
  • ยา และ อาหารเสริม

ประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตร้อนชื้น ที่มีความชื้นสัมพัทธ์ที่ค่อนข้างสูงอยู่ทั้งปี จึงมีโอกาสที่ความชื้นจะทำลายให้คุณภาพของสินค้าเสียหายไปได้สูง ดังนั้น การเลือกใช้สารกันชื้น ซิลิก้าเจล จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการป้องกันการเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้

ความสำคัญของ ซิลิก้าเจล กับ การขนส่งทางไกล 
การขนส่งสินค้าทางไกล ไม่ว่าจะเป็น ทางรถยนต์ ทางรถไฟ ทางเรือ หรือแม้แต่เครื่องบิน  ที่ต้องใช้ระยะทางยาวไกล และอาจจะนานนับเดือนสำหรับการขนส่งทางเรือ  สินค้าต่างๆ อาทิ ข้าวสาร แป้ง เส้นก๋วยเตี๋ยว อาหารแปรรูป ชิ้นส่วนโลหะ น้ำตาล และกระดาษ ที่ต้องบรรจุสินค้าในตู้คอนเทนเนอร์ในการขนส่งนั้น สินค้าต้องเผชิญกับความชื้นสูงในมหาสมุทร

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 3,140,855